Articles tagged "Blink"

Blinking CapsLock's LED while pinging web-server

Fun with LED, or how to get CapsLock's LED to blink on response from web server

Блимаємо CapsLock'ом при пінгувані веб-сервера

Як можна використати LED для отримання "сповіщення" про пінгування веб-серверу